Livslust Förlag

Vi ger ut titlar inom hälsa, lust och kommunikation i samarbete med etablerade författare, föreläsare och företagare.

Våra titlar


SAMTALSTRYGG vänder sig till dig som vill bli tryggare i privata eller yrkesmässiga samtal och till dig som letar efter praktiska färdigheter för att hantera besvärliga samtalssituationer.


GUNILLA VON PERNER har med utgångspunkt i fråge- och samtals- metodik och med ett brett spann av samtalstyper (grupper, individuellt, på distans och irl) i över 20 år utbildat och skapat den samtalskvalitet som krävs för kreativa organisationer med självmedvetna människor.


En fantastisk bok som manar till reflektion och samtidigt kommer med konkreta tips.

Petra Mede

Gunillas praktiska och konkreta exempel visar hur små justeringar kan göra att samtalet lättare når fram.


Joakim Ramsberg

Idag är det viktigare än någonsin att kunna den ädla konsten att konversera tryggt och tillitsfullt.

Mi Ridell


Med en bakgrund som psykolog och som säkerhetsspecialist med årtionden av operativt och kliniskt arbete från Polisen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Folke Bernadotteakademin och från privata aktörer ger författarna Golli Yarandpour och Peter B Lund en förståelse för INSIDERS & OUTSIDERS utifrån erfarenhet och aktuella händelser.


En läsvärd resa in i spionernas, terroristernas och våldsverkarnas inre. Golli och Peter visar pedagogiskt hur drivkrafter, sårbarheter och personlighetsdrag formar den kriminella aktören.

Kennet Alexandersson, senior säkerhetsanalytioker, tidigare anställd vid Säpo och Must

Golli och Peter beskriver det alla rekryterings- och personalansvariga bör ha en kunskap om på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Används kunskapen de förmedlar i boken kan vi hindra och uppdaga risker och skador inom myndigheter, företag och organisationer som kan vara en måltavla för en illasinnad aktör.

Kjell Rörström, säkerhetschef Folke Bernadotteakademin