Release Livslust förlag den 16 maj 2024: INSIDERS & OUTSIDERS

·      Hur kan man identifiera personer med riskbeteende och förstå utlösande faktorer till radikalism och spionage?

·      Hur vanligt är det med psykisk ohälsa för den som slår sig in på brottets bana – och hur kan man förebygga att en människa väljer en sådan väg i livet?

·      Och vad kan man egentligen ha tidsperspektiven 15 månader, 15 minuter och 15 sekunder till för att förstå insiders och outsiders?

 

Boken INSIDERS & OUTSIDERS berör aktuella samhälls- och säkerhetsproblem som hot om våld, terrorangrepp och ensamagerande men också spioneri inom såväl näringslivet som mot svensk säkerhetskänslig verksamhet. Boken vänder sig till dig som har ett professionellt eller privat intresse att förstå vilka som kan ha ett riskbeteende och som kan utsätta arbetsplatser, familj eller omgivning för såväl dåligt beteende som grova brott.

 

Med en bakgrund som psykolog och som säkerhetsspecialist med årtionden av operativt och kliniskt arbete från Polisen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Folke Bernadotteakademin och från privata aktörer ger författarna Golli Yarandpour och Peter B Lund på ett målande sätt en förståelse för insiders och outsiders utifrån erfarenhet och aktuella händelser.